JPHiP Radio (18/200 @ 128 kbs)     Now playing: ëˆëˆë´ (MAMAMOO) - Œ˜•˜ˆ (Um Oh Ah Yeh)

Author Topic: (Artist) Utada Hikaru  (Read 120053 times)

Offline tamatron

 • Evil Super Villain
 • ecchi
 • Member+
 • Posts: 11072
 • Arse Gratia Arse
(Artist) Utada Hikaru
« Reply #20 on: February 15, 2006, 11:19:14 AM »
I just watched it last night. Hikki was all smiling...that kinda scared me...I don't know why. :lol:

really like this song. it's not boring like her last couple of singles.Offline Tuffty

 • Shadowstar's Boy Toy
 • ecchi
 • Member+
 • Posts: 19957
(Artist) Utada Hikaru
« Reply #21 on: February 15, 2006, 02:26:52 PM »
The PV is soooo cute!  :w00t: And it fits the song just well too. You can't have one of Utada's 'artsy' videos for that.

Btw, I'm loving the wink, smile and thumbs up she does to the camera at the end :D

Offline HiME

 • ecchi
 • Member+
 • Posts: 1139
(Artist) Utada Hikaru
« Reply #22 on: February 15, 2006, 03:38:54 PM »
YAY THANKS DAIGONG !! :w00t: :heart:

This PV is very cool, and the song is also excellent !
Keep Tryin' sounds a bit like Passion... I mean, the tune... Don't you find ?

Offline shadowstar

 • Tuffty's #1 fangirl
 • Global Moderator
 • Member++
 • *
 • Posts: 41935
 • Idols Inc.
(Artist) Utada Hikaru
« Reply #23 on: February 15, 2006, 04:06:32 PM »
yay!  :bounce: im glad we get another fun PV from her, I missed seeing videos like "Traveling" or "Sakura Drops".

I admit, a number of her more recent singles (and PV's) were dissapointing for me, I didn't like them as much as her classics like "Distance", "Automatic" or "First Love". but, this song is definitely good! welcome back Hikki!

Offline daigong

 • Communist Master of Ass
 • Administrator
 • Member++
 • *
 • Posts: 49838
  • daigong
  • daigong
  • daigong
  • 111403287599703511524
(Artist) Utada Hikaru
« Reply #24 on: February 18, 2006, 08:28:04 PM »
Can't stop watcing the PV too!

Quote from: HiME
This PV is very cool, and the song is also excellent !
Keep Tryin' sounds a bit like Passion... I mean, the tune... Don't you find ?


Kinda like the drums part or the "uh huh" in the background? lol. esp. Passion After Battle mix. :D

Listen to the new single! THE B-SIDE IS TIGHT!! love the piano beats.


Keep Tryin' 16th Single (2006.2.22 On Sale)

1.Keep Tryin'
2.WINGS
3.Keep Tryin' [Original Karaoke]


props to suki* for the leech and hookup!

Offline light_hikari

 • lol i'm like never here
 • Member+
 • Posts: 434
(Artist) Utada Hikaru
« Reply #25 on: February 18, 2006, 09:42:49 PM »
Argh, I'm waiting till my copy to listen to Wings.

I LOVE THE PV, NEXT ALBUM BETTER BE CD/DVD I WANT THIS.
a post by me, a rare thing!

Offline Noahkun

 • wtf
 • Member
 • Posts: 35
(Artist) Utada Hikaru
« Reply #26 on: February 19, 2006, 06:49:42 AM »
i love hikaru

i wanna be ur bf  :)
tHis iS My cuStom sig......

Offline tenkei

 • Shamisen Hero
 • Global Moderator
 • Member+
 • *
 • Posts: 5679
 • CL-roo omnomnom
(Artist) Utada Hikaru
« Reply #27 on: February 19, 2006, 08:48:30 AM »
yeah, the pv for keep tryin is freakin addicting as is the song. grabbed earliar today shoulda upped it, but suki* hooked you guys up so its all good

song is awesome, the bside is great too. cant wait for a new album

facebook | signatures by boykun. ava by rei-chan. | basugasubakuhatsu

Offline Masa

 • Administrator
 • Member++
 • *
 • Posts: 60079
 • Swaggalicious Basterd
  • MasaMackey
(Artist) Utada Hikaru
« Reply #28 on: February 20, 2006, 02:46:21 PM »
Whoa, Keep Tryin' pv is fucking awesome. Hikki has the best PVs in the game, hands down (if you forget the Hikari pv).
The song ain't bad. It might not be as good as Passion but it's still way better than the majority of the new jpop singles.

Offline metoice

 • hitomi-chan my darling
 • ecchi
 • Member+
 • Posts: 4489
(Artist) Utada Hikaru
« Reply #29 on: February 23, 2006, 07:05:05 AM »
thanks daigong


ก็เพราะฉันหลงทางหลงอยู่กลางใจของเธอ อยู่ไหนก็ใกล้เธอเพราะว่าใจเธอกว้างใหญ่

Offline tivx

 • Beauty To My Ai's
 • ecchi
 • Member+
 • Posts: 3347
(Artist) Utada Hikaru
« Reply #30 on: March 05, 2006, 12:24:00 AM »
nice PV thanx Daigong!
« Last Edit: April 22, 2006, 09:43:36 PM by tivx »

R.I.P. Kyle, already missing you man.........

Offline Masa

 • Administrator
 • Member++
 • *
 • Posts: 60079
 • Swaggalicious Basterd
  • MasaMackey
Utada Hikaru
« Reply #31 on: March 06, 2006, 11:23:05 AM »
Utada Hikaru


Interview


ViVi


Offline tivx

 • Beauty To My Ai's
 • ecchi
 • Member+
 • Posts: 3347
Utada Hikaru
« Reply #32 on: March 07, 2006, 11:18:05 AM »
:jerk:


one of my favorite solo Jpop stars

R.I.P. Kyle, already missing you man.........

Offline metoice

 • hitomi-chan my darling
 • ecchi
 • Member+
 • Posts: 4489
Utada Hikaru
« Reply #33 on: March 08, 2006, 11:12:23 AM »
hikki  :w00t:ก็เพราะฉันหลงทางหลงอยู่กลางใจของเธอ อยู่ไหนก็ใกล้เธอเพราะว่าใจเธอกว้างใหญ่

Offline metoice

 • hitomi-chan my darling
 • ecchi
 • Member+
 • Posts: 4489
Utada Hikaru
« Reply #34 on: March 08, 2006, 04:39:19 PM »
What's in?
20th Birthday Photoshoot

ก็เพราะฉันหลงทางหลงอยู่กลางใจของเธอ อยู่ไหนก็ใกล้เธอเพราะว่าใจเธอกว้างใหญ่

Offline metoice

 • hitomi-chan my darling
 • ecchi
 • Member+
 • Posts: 4489
Utada Hikaru
« Reply #35 on: March 09, 2006, 04:25:08 AM »
ก็เพราะฉันหลงทางหลงอยู่กลางใจของเธอ อยู่ไหนก็ใกล้เธอเพราะว่าใจเธอกว้างใหญ่

Offline metoice

 • hitomi-chan my darling
 • ecchi
 • Member+
 • Posts: 4489
Utada Hikaru
« Reply #36 on: March 13, 2006, 07:23:57 AM »
ก็เพราะฉันหลงทางหลงอยู่กลางใจของเธอ อยู่ไหนก็ใกล้เธอเพราะว่าใจเธอกว้างใหญ่

Offline metoice

 • hitomi-chan my darling
 • ecchi
 • Member+
 • Posts: 4489
Utada Hikaru
« Reply #37 on: March 18, 2006, 09:11:14 AM »ก็เพราะฉันหลงทางหลงอยู่กลางใจของเธอ อยู่ไหนก็ใกล้เธอเพราะว่าใจเธอกว้างใหญ่

Offline metoice

 • hitomi-chan my darling
 • ecchi
 • Member+
 • Posts: 4489
Utada Hikaru
« Reply #38 on: March 18, 2006, 11:24:36 AM »
caseก็เพราะฉันหลงทางหลงอยู่กลางใจของเธอ อยู่ไหนก็ใกล้เธอเพราะว่าใจเธอกว้างใหญ่

Offline metoice

 • hitomi-chan my darling
 • ecchi
 • Member+
 • Posts: 4489
Utada Hikaru
« Reply #39 on: March 18, 2006, 11:37:22 AM »
ก็เพราะฉันหลงทางหลงอยู่กลางใจของเธอ อยู่ไหนก็ใกล้เธอเพราะว่าใจเธอกว้างใหญ่

JPHiP Radio (18/200 @ 128 kbs)     Now playing: ëˆëˆë´ (MAMAMOO) - Œ˜•˜ˆ (Um Oh Ah Yeh)